TOP

Tervetuloa oppimaan

Kehitä ammattitaitoasi ja hanki pätevyys vaativien huolinta-alan tehtävien suorittamiseen osallistumalla ilmaiseen verkkokoulutukseen.

Itseopiskeluun perustuvat kurssit – lentorahdin turvatietoisuus, vaarallisten aineiden ilmakuljetus sekä Authorised Economic Operator – täyttävät kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, kuten ICAOn ja IATAn määräykset.

Kurssilla opit teorian ja käytännön opiskelumateriaalin havainnollistavien esimerkkien ja soveltavien harjoitusten avulla.

Koulutukset tarjoaa käyttöösi Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to.

Nämä itseopiskeluun rakennetut verkkokoulutusohjelmat täyttävät kansallisen lainsäädännön viranomaisvaatimukset ja noudattavat myös kansainvälisiä ICAO:n ja IATA:n määräyksiä.

Vaarallisten aineiden koulutus on voimassa 24 kuukautta ja Lentorahdin turvatietoisuus on uusittava kerran viidessä vuodessa.

LENTORAHDIN TURVATIETOISUUS

Tunnetun lähettäjän rahtia voivat kuljettaa vain yritykset, jotka ovat antaneet rahdinkuljettajan vakuutuksen lähettäjälle tai valtuutetulle edustajalle. Voidakseen antaa rahdinkuljettajan vakuutuksen, on lentorahdin parissa työskentelevän täytettävä Trafin asettamat koulutusvaatimukset.

Lentorahdin turvatietoisuus -koulutuksessa käydään läpi perusteellisesti ilmailuturvallisuuteen sisältyvät asiat koko toimitusketjun turvavaatimuksista ja -ohjeista alkaen. Kurssin tavoitteena on opettaa toimintatavat, joilla lentorahti etenee kuljetusketjussa turvallisesti hyväkuntoisena perille asti.

Tämä koulutus täyttää EU:n komission asetuksen N:o 2015/1998 mukaisen lentorahdin turvatietoisuuskoulutuksen, koulutuskategoria 14, jossa kohderyhmänä on kuljettajat ja terminaalityöntekijät.

KIRJAUDU->

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS CAT-4 JA CAT-5

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen verkkokouluksen sisältö noudattaa kansainvälisiä ICAO/IATA-määräyksiä ja on Trafin hyväksymä.

Koulutuksessa käydään läpi lentokuljetusta koskeva lainsäädäntö, rajoitukset ja luokitukset sekä vaarallisten aineiden luettelo, varoituslipukkeet ja merkinnät. Lisäksi käsitellään lentokuljetukseen liittyvät asiakirjat, ilmoittamattomien vaarallisten aineiden tunnistaminen, säilyttäminen ja kuormaaminen sekä matkustajia ja miehistöä koskevat määräykset ja toimenpiteet hätätilanteissa.

Koulutus on suunnattu kaikille vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen parissa työskenteleville ja on voimassa kaksi vuotta. Loppukokeen läpäissyt saa kurssitodistuksen.

KIRJAUDU ->

AEO

Authorised Economic Operator on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. Järjestelmä ennaltaehkäisee kuljetusriskien toteutumista ja opastaa työntekijöitä toimimaan oikein muuttuvissa tilanteissa.

Kurssilla tutustutaan järjestelmän kokonaisprosessiin huomioimalla toiminnan vaikutukset kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Lisäksi käydään läpi mitä AEO:n edellyttää kiinteistö- ja henkilöturvallisuudelta sekä miten asetetut vaatimukset vaikuttavat yrityksen muihin turvallisuusjärjestelyihin.

Koulutus on suunnattu kansainvälisten rahti- tai kuriirikuljetusten parissa työskenteleville henkilöille. Loppukokeen läpäissyt saa kurssitodistuksen.

KIRJAUDU ->